ADRET

sa i condret SCoord, format i desenvolupat (R-M)

És un xicot sa i condret que sembla més gran del que és (R-M)

dret i fet

dret i igual (p.ext.)