ADREÇANT-SE

a l’atenció (d’algú) SP, en un sobre, en una nota escrita, etc., amb destinació a (algú) (IEC)

A l’atenció del senyor president / A l’atenció de Josep Riu