ADREÇA

amb domicili a SP, dit per a introduir l’adreça d’algú o d’una entitat o empresa

Joan Prat, amb domicili al passeig dels Til·lers número 4 de la Garriga, sol·licita la renovació del document

raó social SN, la firma que adopta una casa de comerç per a les cartes, lletres, valors, etc., i que és el nom amb què l’entitat es coneix i designa públicament (A-M)

Raó social d’una casa / Si voleu més informació sobre els llocs que es poden visitar, adreceu-vos a la raó social de la nostra entitat (EC, *)