ADQUIRIR

mamar (alguna cosa) amb la llet SV, adquirir una tendència des de la infància / rebre alguna cosa des de petit / adquirir una habitud, una qualitat, etc., des de la primera infància (R-M, IEC, EC)

Aquesta afecció al teatre l’ha mamada amb la llet; es pot dir que va néixer entre bastidors / Hem mamat amb la llet la nostra llengua (R-M, EC)

xuclar (alguna cosa) amb la llet

venir-ne de mena (p.ext.), venir de família (p.ext.)

prendre possessió (d’alguna cosa) SV, executar algun acte que mostri l’exercici del dret, ús o lliure disposició d’allò que hom comença a posseir (EC)

Va prendre possessió de tots els poders

donar possessió (d’alguna cosa, a algú) (inv.), presa de possessió (p.ext.)

xuclar (alguna cosa) amb la llet SV, adquirir un sentiment, una opinió, etc., des de la infància (IEC)

Aquella criatura va xuclar l’odi amb la llet / Aquesta manera de fer li ve de família, la va xuclar amb la llet (S’usa amb noms que denoten maneres de fer, opinions, sentiments com a complement i amb la forma xuclar (alguna cosa) amb la llet materna)

mamar (alguna cosa) amb la llet