ADOSSAT

esquena per esquena SN, adossats / recolzats d’esquena l’un amb l’altre (R-M, *)

Ens vam trobar esquena per esquena a l’ascensor, i no ens vam veure fins que vam sortir-ne / Anàvem asseguts al tren esquena per esquena (R-M)

d’esquena

cara a cara (ant.)