ADORAR

retre culte a SV, adorar, tributar alt honor a algú o a alguna cosa

Retre culte a la veritat / Retre culte a Déu (A-M, EC)

fer honor a (p.ext.), retre bandera a (p.ext.), retre homenatge a (p.ext.), viure en la contemplació (p.ext.)

servir Déu SV, donar culte o adoració a Déu (EC)

Sor Teresa va servir Déu durant tota la seva vida

servent de Déu (p.ext.), viure en la contemplació (p.ext.)