ADOPTAR

fer-se seu (algú) SV, adoptar / acollir algú i adoptar-lo com a propi (Fr, *)

Des del dia que van acollir el nadó se l’han fet seu (També s’usa amb les altres formes del possessiu)