ADONAR-SE

caure del ruc SV, adonar-se, a la fi, d’una cosa que no es comprenia / adonar-se d’alguna cosa, deduir-la (Fr, EC)

Ara caic del ruc! Ja veig com haig de solucionar aquest problema de probabilitat / Per fi ha caigut de l’ase i s’ha adonat que l’enganyaven (També s’usa amb els noms ase i burro)

caure-hi, obrir els ulls

tenir els ulls al clatell (ant.), dur una bena als ulls (ant.), tenir una bena als ulls (ant.)

caure-hi SV, reeixir a comprendre alguna cosa, a recordar-la, a endevinar el fi dissimulat amb què és dita o feta (EC)

—Aquí hi ha un error. —És veritat, ara hi caic / Aquest matí hi he caigut, ara ja entenc el que em vas explicar ahir!

caure del ruc, filar-hi

d’efectes retardats (p.ext.)

obrir els ulls SV, hom, veure el que fins aleshores, enganyat, obcecat, etc., no sabia veure / descobrir allò que s’ignorava (IEC, A-M)

Vaig obrir els ulls i em vaig adonar de tot el que havia ocorregut / Fins que no va rebre aquella carta no va obrir els ulls; aleshores va comprendre tot l’engany (*, R-M)

caure-li la bena dels ulls (a algú), caure del ruc

tenir pega als ulls (ant.), tenir pa a l’ull (ant.), tenir teranyines als ulls (ant.), tenir una bena als ulls (ant.), tenir una lleganya a l’ull (ant.)

pots comptar (alguna cosa) O, fer-se càrrec, adonar-se (de com deu ésser una cosa) (A-M)

Pots comptar quina alegria han tingut en tornar-se a veure després de tants anys. (Només s’usa en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu. Sovint s’usa precedida de l’adverbi ja. El complement es pot ometre) (R-M)

pots pensar (alguna cosa)

fer-se càrrec de (p.ext.)

tirar-se la partida SV, adonar-se d’una cosa, preveure-la o comprendre-la malgrat que estigués dissimulada (A-M)

Tot d’una es va tirar la partida i va descobrir tot l’engany

menjar-se la partida

veure (alguna cosa) d’una hora lluny SV, adonar-se aviat (R-M)

Ja vam veure d’una hora lluny que la seva intenció era quedar-s’ho tot / Es veu d’una hora lluny que vol semblar simpàtic (EC, R-M)

veure de lluny (alguna cosa), veure’s d’una llegua lluny, conèixer (algú o alguna cosa) d’una hora lluny

veure moros a la costa SV, adonar-se del perill o creure que n’hi ha (A-M)

Va veure moros a la costa i no va voler moure’s d’on era per por

veure’s la pedregada a sobre

haver-hi moros a la costa (p.ext.)

ANT

tenir pega als ulls SV, no veure allò que està ben prop i ben visible (A-M)

Aparta’t! No veus que ve un cotxe? Que tens pega als ulls? (R-M)

obrir els ulls (ant.), tenir bona pupil·la (ant.), tenir vista (ant.), tenir la vista llarga (ant.), tenir molta parpella (ant.)