ADOBAT

ANT

tenir el fil cru SV, restar interiorment crua una peça de cuir adobada (EC)

Aquesta peça de pell té el fil cru