ADMIRAT

fer rotlle SV, fer-se escoltar, considerar per la gent (R-M)

És un home molt respectat; sempre que ve a fer una conferència fa rotlle / És erudit en Història dels països orientals. En el darrer Congrés de Cultura Indoxinesa la seva aportació ha fet rotllo (També s’usa amb la forma fer rotllo) (*, R-M)

fer rotlle (a algú) (inv.), do de gents (p.ext.)

fer uns ulls com unes taronges SV, obrir molt els ulls de sorpresa, d’admiració, per vigilància (IEC)

Quan li ha dit el preu ha fet uns ulls com unes taronges, perquè era molt car / El noi no havia vist mai cap xinès i es mirava aquell que tenia al davant fent uns ulls com unes taronges (*, R-M)

posar uns ulls com unes taronges, obrir uns ulls com unes taronges

quedar amb un pam de nas (p.ext.), fer-li pampallugues els ulls (a algú) (p.ext.)

quedar de pedra SV, romandre sense paraula a causa d’una gran sorpresa, d’una gran admiració, etc. / indicant una gran sorpresa (EC, IEC)

Amb la petició de divorci ha quedat de pedra / La sorpresa ha sigut tan gran que ha quedat petrificat (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc. i amb l’adjectiu petrificat)

quedar d’una peça, quedar sense paraula, restar amb la boca oberta, quedar amb un peu enlaire

deixar (algú) de pedra (inv.), caure d’esquena (p.ext.), perdre la paraula (p.ext.), veure visions (p.ext.), quedar fred (p.ext.)

restar amb la boca oberta SV, (quedar) sorprès (R-M)

Els infants restaven amb la boca oberta davant l’actuació de l’equilibrista (R-M)

quedar amb un pam de nas, quedar amb un peu enlaire

deixar (algú) amb la boca oberta (inv.)