ADMIRACIÓ

mai no ho hauria dit O, expressió que denota una gran admiració, sorpresa, estranyesa, davant un fet (EC)

Que en Joan és revisor de trens? Mai no ho hauria dit

qui ho havia de dir

no ho hauria dit mai (v.f.)

reina santíssima SN, exclamació de sorpresa, de neguit, etc. / exclamació d’admiració (R-M, EC)

Aquí dalt t’enfiles? Reina santíssima! Pots caure! / Reina santíssima!, quanta gent hi ha a la plaça! / Que ja sap nedar? Reina santíssima! Però si encara és molt petit! (R-M, R-M, *)

verge santíssima, Maria santíssima, Mare de Déu santíssima, Déu meu, Mare de Déu Senyor