ADMIRABLE

ésser una benedicció (algú) SV, (ésser algú) motiu de joia, de benestar, de prosperitat (EC)

Aquest noi és una benedicció per a la seva mare perquè, un cop vídua, és qui més la cuida

ésser una joia (algú), ésser un tresor (algú), ésser un sol (algú)