ADIENT

venir de totes quatre potes SV, venir al cas, ésser molt adient (A-M)

Això que m’acabes de dir sí que ve de totes quatre potes. Ara ho entenc tot

venir al cas, com l’anell al dit