ADEQUAT

al punt SP, dit per a referir-se a un estat (de cocció, de temperatura, de maduresa) adequat

No vol el bistec ni massa cuit, ni poc fet, al punt / Els macarrons han quedat al punt, són boníssims

en saó (p.ext.)

com posar oli a un llum SAdv, ésser un remei ràpid i radical / ésser un remei ràpid i molt eficaç (A-M, EC)

Li vaig dir que si no aprovava no tindria vacances i va ser com posar oli a un llum: va posar-se a estudiar immediatament

com qui posa oli a un llum

com posar oli en un llum (v.f.)

com un guant SAdv, adequat. De manera perfecta (R-M)

Va provar d’encaixar la peça i hi anava com un guant; ni feta a mida / Em va com un guant que hagis vingut; necessito un expert en llengua italiana (Normalment s’usa amb el verb anar) (R-M)

a meravella, anar que ni pintat, com l’anell al dit, ni fet d’encàrrec, oli en un llum, anar al pèl, anar al punt, venir bé (a algú)

estar-li escrit (a algú) (p.ext.), a mida (p.ext.)

en forma SP, com cal, segons la norma (EC)

Un argument en forma (EC)

a punt d’orgue, a punt de solfa

ésser del cas SV, adir-se / ésser propi, adequat, a la situació, a les circumstàncies (R-M, IEC)

Això és del cas / Tot el que tu al·legues no és del cas; es tracta d’una altra qüestió (IEC, R-M)

fer al cas, ésser la nata, venir al cas, venir a tomb, venir a tall

ésser fora del cas (ant.), bon senyal (p.ext.)

ésser la nata SV, ésser la cosa millor, la més adequada / ésser excel·lent en algun aspecte, per a algun fi (IEC, EC)

Corns i esquelles i lates de petroli que són la nata per moure talabastaix (A-M)

ésser del cas, la flor i nata de

fer al cas SV, ésser propi, adequat a la situació, a les circumstàncies (IEC)

Això que dius fa al cas / Res del que deia en el seu discurs feia al cas / Això no fa al cas; no cal retreure-ho (*, *, R-M)

ésser del cas, venir a tomb, venir al cas, fer el fet (a algú), venir a tall

ésser fora del cas (ant.), no fer al propòsit (ant.), no venir al propòsit (ant.), tocar-hi (p.ext.), bon senyal (p.ext.)

ni fet a mida SConj, adequat / oportú, adequat per al moment (R-M, *)

Aquesta tauleta hi va justa, aquí; ni feta a mida / Això és el que jo necessitava; ni fet a mida; sembla que m’hagin endevinat el pensament; és un aparell perfecte (R-M)

ni fet d’encàrrec

a prova (p.ext.)

ni fet d’encàrrec SConj, adequat / oportú, adequat per al moment (R-M, *)

Aquest vestit et ve a la mida, ni fet d’encàrrec / He comprat una butaca, ni feta d’encàrrec, és del mateix color de les cortines / El quadre que li van regalar li venia que ni fet d’encàrrec, ara que havia de decorar el pis nou (*, R-M, *)

com un guant, ni fet a mida

ni fet per encàrrec (v.f.)