ADEQUADAMENT

com cal SAdv, correctament, adequadament / com ha d’ésser una cosa o persona (R-M, IEC)

Seu com cal i no et gronxis amb la cadira / Aquesta palanca no funciona com cal; s’ha d’arreglar / A casa de la tia Lola, comporteu-vos tal com cal (R-M, R-M, *)

com Déu mana, a consciència, amb propietat

com Déu vol (ant.), tocat i posat (p.ext.)

en avinentesa SP, [estar] a punt, a mà (IEC)

El nou projecte ja està en avinentesa perquè el cap de la secció se’l miri

a punt d’orgue, a punt de solfa

a punt (p.ext.)

en fatxa SP, en actitud adequada a un fi determinat (Fr)

Cal que tot estigui en fatxa quan arribin els visitants; pengeu tots els quadres al seu lloc (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, etc.) (R-M)

com cal