ADELITAR-SE

menjar més amb els ulls que amb la boca SV, fruir més per l’aspecte i la pulcritud d’un menjar que pel gust (EC)

Aquest noi menja més amb els ulls que amb la boca i no sap el que es perd

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls SV, mirar una cosa o persona molt fixament, àvidament, amb una gran atenció (EC)

Cada cop que entrava es menjava la Maria amb els ulls / Quan vaig a la carnisseria sempre menjo amb els ulls; compro aquells aliments que tenen un millor aspecte (També s’usa amb la forma menjar-se (algú o alguna cosa) amb la vista)

menjar més amb els ulls que amb la boca, anar-se-li’n els ulls darrere (a algú)

menjar (alguna cosa) amb els ulls (p.ext.), menjar pels ulls (p.ext.), entrar pels ulls (p.ext.)