ADDUIR

portar (alguna cosa) a col·lació SV, sortir a parlar d’alguna cosa, adduir-la (IEC)

Tenia interès a portar a col·lació tot el que havia significat per al seu país el règim que havia viscut durant tants d’anys (R-M)

treure (alguna cosa) a rotlle

treure (alguna cosa) en roda (p.ext.), fer raons (p.ext.)