ADDICIONALMENT

a més de SP, expressió usada per a indicar que una acció, un esdeveniment, un fet, etc., succeeix afegit a un altre / afegit a quelcom / encara (EC, R-M, IEC)

Diu que, a més del passatge, s’ha de pagar una taxa de luxe / És una dona feinera i, a més, té molt bon caràcter (El complement és opcional) (R-M)

oi més, per a més inri, ultra que, per afegiment, a part de, d’altra part, per paga

a més a més de (v.f.), de més de (v.f.), de més a més de (v.f.)

a part de SP, d’una manera addicional

A part de saber anglès també parla francès i japonès / Va venir tota la meva família; i, a part, tots els meus amics (El complement és opcional)

a més de, d’altra banda, d’altra part

oi més SQ, indica afegitó a allò que s’ha dit / a més d’això (R-M, EC)

Cal fer ben aviat la correspondència i les factures, oi més cal telefonar reclamant totes les comandes; ja ens podem afanyar / Se’m va espatllar el cotxe i vaig perdre les claus, oi més (R-M, *)

a més de, amb tot això

per a més inri SP, expressió usada per a indicar que una acció, un esdeveniment, un fet, etc., succeeix afegit a un altre

La tarda que plovia vaig relliscar i, per a més inri, vaig anar a parar damunt d’un toll d’aigua / En Sergi em va insultar i, per a més inri, va marxar de l’habitació amb un cop de porta (IEC, *)

a més de, ultra que, per afegiment, amb tot això

per més inri (v.f.), omplir la mesura (p.ext.)

per afegiment SP, a més, encara (EC)

Li van pegar i, per afegiment, li van prendre els llibres / El van insultar, i per afegiment van bastonejar-lo (IEC, EC)

a més de, per a més inri

omplir la mesura (p.ext.)

ultra que SP, a més que / expressió usada per a indicar que una acció, un esdeveniment, un fet, etc., succeeix afegit a un altre (A-M, *)

Ultra que ha estudiat molt aquest any, també ha estat treballant en una fàbrica totes les tardes

a més de, per a més inri