ADAPTABLE

ésser un tot terreny (algú) SV, dit per a referir-se a algú que s’adapta a qualsevol situació o circumstància

Aquest home és un tot terreny: pot treballar en qualsevol feina, perquè sap fer de tot / Aquest nen és tot terreny: s’adapta a totes les circumstàncies i a tothom (També s’usa amb la forma ésser tot terreny (algú))

tocar moltes tecles (p.ext.), home de molts oficis (p.ext.)

tot li és pàtria (a algú) O, dit de qui no es fa estrany enlloc, no té aprensió de res, etc. (IEC)

A en Pere tot li és pàtria, es troba bé arreu / La veritat és que a casa nostra tot ens és pàtria, qualsevol cosa ens està bé

en el seu element, en el seu ambient, fer a tot