ADAM

el primer pare SD, Adam / expressió usada per a referir-se al primer home, Adam (EC, *)

Tots som fills del primer pare