ACUDIT

tenir-ne de bones SV, tenir bons acudits (EC)

En Pere és molt divertit i sempre en té de bones per explicar

tenir-ne una per dir