ACUDIR

deixar-se caure SV, algú, comparèixer en algun lloc / anar en algun lloc, aturar-s’hi, deliberadament (IEC, EC)

Entre les tres i les quatre, deixa’t caure al cafè; hem de parlar (R-M)

deixar-se veure, fer cap, treure el cap, treure el nas

sortir-li al pas (a algú) (p.ext.)

treure el cap SV, assistir un moment en algun lloc (R-M)

No em puc quedar a la festa, però hi trauré el cap només per saludar els coneguts (R-M)

treure el nas, entrar i sortir, treure el nas per un forat

ANT

deixar (algú) plantat SV, no acudir a la cita que es té amb algú (IEC)

Va deixar aquella noia plantada sense donar-li cap raó / Havien quedat a mig matí, però el va deixar plantat

deixar (algú) tirat