ACTUAR

1. (v. tr.) posar en acció o moció

entrar en acció SV, començar a actuar, a moure’s

Va entrar en acció per aconseguir el que volia

entrar en joc, entrar en escena

posar (algú o alguna cosa) en acció (inv.), posar (algú o alguna cosa) en moviment (inv.), estar en acció (p.ext.), entrar en servei (p.ext.)

ANT

deixar refredar (alguna cosa) SV, no fer (una cosa) en el moment oportú (EC)

Has fet tard, has deixat refredar l’entusiasme que el director tenia per a contractar-te / Ja que has arribat a un acord amb els compradors, val més que no ho deixis refredar i cloeu el tracte (*, R-M)

no trobar el moment (de fer alguna cosa) (p.ext.)

2. (v. intr.) obrar, exercir funcions pròpies del seu càrrec

fer el paper de SV, fingir-se tal o tal cosa, obrar com si ho fos (A-M)

No suporta les visites, però fa el paper d’amfitrió amable a la perfecció i ningú no se n’adona

fer-se passar per

fer el seu paper (p.ext.)

3. (v. intr.) representar o executar una obra escènica

calçar el coturn SV, ésser actor o actriu / compondre, recitar, tragèdies (R-M, IEC)

La il·lusió de la Marta és d’arribar a calçar el coturn; està boja pel teatre / Té molt bones qualitats per a calçar el coturn; és bon actor (R-M)

estar en escena (p.ext.)

estar en escena SV, un actor, estar posseït del seu paper, tenir constantment l’actitud, la fisonomia, etc., del personatge que representa (IEC)

En Jaume està en escena, representa el seu personatge de manera impecable

calçar el coturn (p.ext.)