ACTUANT

estar en acció SV, estar mobilitzat, actuant, movent-se

És una entitat que sempre està en acció perquè no deixa d’organitzar actes lúdics i xerrades / Han constituït una associació que es diu «Dones en acció»

estar en moviment, en activitat

estar en funcionament (p.ext.), en marxa (p.ext.), entrar en acció (p.ext.), en joc (p.ext.)