ACTITUD

en actitud de SP, en una postura o posició del cos que correspon a una determinada disposició de l’individu

La difunta, en actitud de dormir, jeia amb pàl·lida bellesa / Estava agenollada, en actitud de pregària (A-M, *)

estar en condicions (de fer alguna cosa) (p.ext.)