ACROBÀCIA

salt mortal SN, salt acrobàtic, el salt que fa hom fent una volta en l’aire abans de recobrar la posició primitiva (EC)

Aquella gent del circ feia salts mortals amb una gran facilitat