ACREDITAT

de marca SP, expressió que hom aplica als productes que porten una marca, especialment quan és coneguda, acreditada (EC)

Va demanar vi de marca i li va costar caríssim / La roba de marca és més cara i, sovint, el gènere és el mateix que el de la resta de roba / Només consumeix productes de bona marca (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (R-M, *, *)

denominació d’origen (p.ext.)