ACOSTUMAT

estar curat d’espants SV, estar acostumat a experiències esp. desagradables, no venir de nou un perill, una adversitat, etc. (IEC)

Ho podré afrontar, ja sóc gran i estic curat d’espants

tenir-hi la mà trencada (p.ext.), posar-hi call (p.ext.)

tenir per costum (fer alguna cosa) SV, fer una cosa repetidament (A-M)

Viatjà, com tenia per costum, entorn les quincalleries de fama / Tinc per costum arribar puntual (També s’usa amb el verb haver) (A-M, *)

de costum