ACORRALAT

entre dos focs SP, [estar] en un dilema (R-M)

Entre el pare i el germà, ell no sabia a qui donar la raó; estava entre dos focs / Estava entre dos focs: fes el que fes seria criticat (R-M)

entre l’espasa i la paret, entre les banyes d’un toro, entre l’enclusa i el martell

entre l’enclusa i el martell SP, escapatòria / sense escapatòria (Fr, *)

Per fi van posar els delinqüents entre l’enclusa i el martell i els van poder detenir

entre l’espasa i la paret, entre dos focs, entre les banyes d’un toro, en perill de, veure’s com un ou entre dues pedres

entre l’espasa i la paret SP, [estar] en un dilema / [estar] en una situació de la qual és difícil sortir-se (R-M, IEC)

Si m’exigiu que contesti ara mateix, estic entre l’espasa i la paret; això són coses que cal meditar amb temps (R-M)

entre dos focs, entre l’enclusa i el martell, entre les banyes d’un toro

tres són curtes i quatre són llargues (p.ext.)

entre les banyes d’un toro SP, en una situació compromesa i difícil (R-M)

Dubta abans de prendre aquella resolució; està entre les banyes d’un toro; mal si ho fa, mal si no ho fa / Ara es troba entre les banyes d’un toro i no sap com sortir-se’n (R-M)

entre dos focs, entre l’espasa i la paret, entre l’enclusa i el martell

ésser al pot SV, estar mal agafat, haver perdut, estar indefens (A-M)

Han descobert la seva estafa i ja és al pot, no pot fugir

ésser en el pot (v.f.)

estar amb l’aigua fins al coll SV, trobar-se en una situació desesperada / trobar-se en un gran destret, estar a punt de sucumbir a dificultats econòmiques (R-M, IEC)

Tot li ha anat malament; està amb l’aigua fins al coll i no troba qui li faci crèdit. Tindrà feina a sortir-se’n / Té tanta feina que es troba amb l’aigua fins al coll, necessita un cop de mà per a sortir-se’n (També s’usa amb el verb trobar i amb la forma estar aigua a coll) (R-M, *)

ésser home a l’aigua, estar fins a la nou del coll, estar endeutat fins al coll, estar a l’última pregunta, estar a les tres pedretes, arribar a les tres pedretes

estar amb aigua fins a coll (v.f.), negar-se en poca aigua (p.ext.), a cavall de l’euga blanca (p.ext.)

estar fins a la nou del coll SV, estar ensorrat, entrampat / estar enmig de grans dificultats (R-M, A-M)

Ara sí que està fins a la nou del coll; no sé pas si podrà pagar tots els deutes que té (R-M)

estar amb l’aigua fins al coll, estar endeutat fins al coll