ACONTENTAR

fer ses calces a un i ses sabates a un altre SV, voler acontentar o atendre a dues coses oposades (A-M)

En Marià fa ses calces a un i ses sabates a un altre; sempre intenta fer content a tothom

dir-ne per a tots els gustos (p.ext.)

[Mall. (A-M)]