ACONSEGUIR

agafar peix SV, aconseguir el resultat o el guany esperat / aconseguir allò que hom es proposava (R-M, EC)

Amb preguntes molt dissimulades procura agafar peix, però tothom està alerta i no en podrà treure res / No fa mai res desinteressadament; sempre procura agafar peix (R-M)

sortir-se amb la seva, treure foc

pescar en aigua tèrbola (p.ext.), treure estella (d’alguna cosa) (p.ext.), agafar el peix per la cua (p.ext.)

ésser-li la boca mesura (a algú) O, assolir tots els desitjos / poder demanar el que vulgui (R-M, IEC)

Ningú no li ha negat mai res; la boca li és mesura; té tot el que demana (R-M)

a cor què vols (p.ext.), a boca què vols (p.ext.)

guanyar el capítol SV, aconseguir allò que es disputava entre molts (Fr)

Amb la seva habitual habilitat ha guanyat el capítol (R-M)

perdre el capítol (ant.), sortir-se amb la seva (p.ext.)

ANT

fer pala SV, no haver aconseguit allò que se cercava

He anat a la discoteca a lligar i he fet pala

[Val.]