ACOMPLIR-SE

anar com un trabuquet SV, una cosa, anar molt bé, acomplir-se amb correcció, exactitud, pulcritud (IEC)

Les obres del pavelló van com un trabuquet i s’acabaran segons el calendari previst / Des de l’organització, tot està previst perquè vagi com un tirabuquet (També s’usa amb el nom tirabuquet)

tenir lloc SV, acomplir-se, realitzar-se (IEC)

L’última revolució espanyola va tenir lloc el juliol de 1936 / Va tenir lloc una reunió per debatre aquests temes (Fr, *)

tenir efecte

donar lloc (a alguna cosa) (inv.), caure del cel (p.ext.)