ACOMPLIR

donar cap (a alguna cosa) SV, acabar alguna cosa / executar-la (R-M, IEC)

No ha pogut donar cap al projecte per falta de diners / Amb moltes de dificultats han aconseguit donar cap a la reconstrucció de l’edifici (R-M)

portar (alguna cosa) a cap, portar (alguna cosa) a terme, donar l’última mà (a alguna cosa), eixir a cap (d’alguna cosa)

posar terme (a alguna cosa) (p.ext.)

portar (alguna cosa) a cap SV, executar un projecte, una idea, realitzar-lo (IEC)

Porta les seves idees a cap amb molta cura de no equivocar-se / Si porta a cap el seu projecte es considerarà feliç; hi ha posat molt d’interès (*, R-M)

donar cap (a alguna cosa), portar (alguna cosa) a terme, portar (alguna cosa) a acompliment

portar (alguna cosa) a terme SV, executar un projecte, una idea, realitzar-lo / acabar alguna cosa (IEC, EC)

Vol portar el projecte a terme abans de final d’any / Han dut a terme una investigació que semblava inacabable (També s’usa amb el verb dur) (*, R-M)

portar (alguna cosa) a cap, donar cap (a alguna cosa), portar (alguna cosa) a acompliment

arribar a terme (inv.)