ACOMPANYANT

dama de companyia SN, dona que té el càrrec d’acompanyar habitualment una persona (EC)

És una dama de companyia / Ha deixat l’esposa a casa amb els fills i ha assistit a l’acte amb una senyora de companyia (També s’usa amb el nom senyora)

dama d’honor (p.ext.)