ACOMODATICI

deixar-se anar SV, seguir el corrent / adaptar-se a la moda, al costum del moment, etc. (R-M, *)

No sap reaccionar contra les imposicions dels altres; es deixa anar; no vol maldecaps / Cal que tinguis més personalitat i que no et deixis anar

seguir el corrent

deixar-se dur per (p.ext.), deixar-se dur pel corrent (p.ext.)

dir amén a tot SV, aprovar-ho tot, donar a tot la seva aquiescència (IEC)

De vegades sembla que no tingui prou personalitat, diu amén a tot

dir amén, bo d’agombolar

seguir la veta (a algú) (p.ext.), ésser un titella (algú) (p.ext.), ésser un ninot (algú) (p.ext.), abaixar el cap (p.ext.)

fer amén amén (Mall., Men.)

escolà d’amén SN, persona que no té criteri propi o llibertat per a manifestar-lo, i que diu o fa allò que diu o mana un altre / persona que sempre és del parer d’un altre (A-M, EC)

És el seu escolà d’amén: a tot li diu que sí (R-M)

portar la lliurea (d’algú) (p.ext.)

[Cat., Bal. (A-M)]

fer amén amén SV, assentir, realment o fingida, a tot el que un altre diu (A-M)

Fes-li amén amén i no hi tindràs problemes

dir amén, dir amén a tot

[Mall., Men. (A-M)]