ACOMODAR-SE

prendre (algú) pel seu vent SV, acomodar-se a la manera d’ésser d’algú (R-M)

Ja sabem tots que té un caràcter estrany, però si se’l pren pel seu vent és força tractable (R-M)

seguir la veta (a algú)

fer cara a tots els vents (p.ext.)