ACLARIR

fer clar SV, aclarir, explicar (IEC)

Has de fer clar el tercer punt perquè no l’entenem

posar (alguna cosa) en clar, treure (algú) de dubtes, fer llum

fer cinc cèntims (d’alguna cosa, a algú) (p.ext.)

fer llum SV, il·luminar, aclarir (R-M)

Aquest document pot fer llum sobre els orígens de la nostra llengua / Les petjades faran llum sobre l’autor del crim (R-M)

fer clar, posar (alguna cosa) en clar

passar comptes SV, reptar algú, retreure-li (alguna cosa) / aclarir una qüestió (EC, R-M)

Qualsevol dia passarem comptes amb aquest poca-solta, i li ensenyarem de no falsejar les coses / Els danys que m’ha causat, no els hi perdono pas: ja passarem comptes (R-M, IEC)

passar-li factura (a algú)

posar capítol de culpes (p.ext.)

posar (alguna cosa) en clar SV, fer entenedor, aclarir / aclarir o explicar clarament (un afer) (R-M, EC)

Va posar aquell afer en clar / No s’ha pogut posar en clar com s’ho va fer per sortir de la casa, tancada com era (També s’usa amb el verb deixar) (*, R-M)

fer clar, treure (algú) de dubtes, fer llum

treure (alguna cosa) en clar (p.ext.)

treure (algú) de dubtes SV, aclarir / fer adquirir a algú certesa sobre allò de què dubtava (R-M, EC)

Amb aquella explicació va treure els alumnes de dubtes

fer clar, posar (alguna cosa) en clar

treure (algú) de dubte (v.f.), sortir de dubtes (inv.)