ACLARIMENT

a veure SP, expressió que serveix per a expressar curiositat de veure el que succeeix o succeirà, la temença que s’esdevingui una cosa o que deixi d’esdevenir-se una altra que es desitja

A veure si sou capaç de citar-me cap museu… / A veure, jo no tinc cap ganes d’anar-hi; això que quedi ben clar (A-M, *)

entrar en matèria (p.ext.), això és (p.ext.), és a dir (p.ext.)

això és O, es diu introduint un aclariment del que s’ha afirmat abans / serveix per a introduir una ampliació o formulació més explícita del que s’ha dit abans (R-M, A-M)

No m’ha assegurat que vindrà, però que si ve, serà puntual. Això és: si a l’hora de marxar ell no és aquí, no cal que l’esperem / Anirem al cinema si compliu el que m’heu promès; això és, si acabeu de fer els deures (R-M)

és a dir

a veure (p.ext.)

com si diguéssim SAdv, posant per comparació el que s’afirma / fórmula que serveix per a acompanyar una afirmació que pot semblar o és poc exacta (R-M, IEC)

La porta era, com si diguéssim, gairebé tan alta com aquest sostre (R-M)

com aquell qui diu, per dir-ho així

és a dir O, això significa, això vol dir, això és / expressió amb què hom introdueix una explicació o un aclariment d’un concepte expressat anteriorment, això és (IEC)

Allà et diran que ho facis d’una manera i aquí, que ho facis d’una altra. És a dir, tu mateixa hauràs de decidir com solucionaràs aquest problema

o sigui, com si diguéssim, vull dir, és a saber

més ben dit (p.ext.), millor dit (p.ext.), a veure (p.ext.)

és a saber O, fórmula per a entrar en el detall d’una cosa (EC)

Les ciències naturals, és a saber, la física, la química, etc., no les estudiarem en aquest trimestre / Hi ha dues respostes possibles, a saber, la b i la d (També s’usa amb la forma a saber)

és a dir

o sigui SConj, locució conjuntiva que denota aclariment

Vull que treguis bones notes, o sigui que has de treballar molt (També s’usa amb la forma o sia)

és a dir

és a saber (p.ext.), més ben dit (p.ext.), millor dit (p.ext.)

que diguéssim O, fórmula que serveix per a acompanyar una afirmació que pot semblar o és poc exacta / expressió amb què hom completa una frase anterior negativa per a ponderar-la (IEC, EC)

No volia gaires castanyes i li’n van donar vora la mitja dotzena, un grapat que diguéssim / No ha estat la meva millor acció, que diguem (També s’usa amb la forma que diguem)

com si diguéssim, per dir-ho així, com aquell qui diu

què va haver dit O, emfasitza l’oportunitat (o no) d’una afirmació / exclamació amb què s’introdueix l’exposició de les conseqüències d’una paraula o frase pronunciada abans (R-M, A-M)

Ella va proposar anar a fer un piscolabis i, què va haver dit!, tothom va deixar la feina al moment / Els vaig explicar la història i què vaig haver dit! Tots començaren a recriminar-me el que jo havia fet (R-M, *)

Déu l’ajudi (p.ext.), Déu meu (p.ext.)

vull dir O, expressió amb què hom introdueix una explicació o un aclariment d’un concepte expressat anteriorment, això és

La presència de nucli és el tret més característic de les cèl·lules, vull dir, de les cèl·lules eucariotes

és a dir, com si diguéssim

millor dit (p.ext.), més ben dit (p.ext.)