ACCEPTAR

agafar (alguna cosa) a bon any SV, acceptar alguna cosa

Tot ho hem d’anar agafant a bon any / Sap agafar els contratemps a bon any

prendre’s (alguna cosa)

agafar-se les coses tal com vénen SV, prendre’s les circumstàncies tot acceptant-les

Si no sap agafar-se les coses tal com vénen, patirà molt

prendre’s les coses tal com són

portar la seva creu SV, cadascú haver de suportar allò que li ha tocat viure, patir, etc.

Té un sogre que és un plom. A cadascú li toca portar la seva creu / Tots hem de portar la nostra creu (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

arrossegar la cadena

parar l’esquena (p.ext.), abaixar el cap (p.ext.), arronsar les espatlles (p.ext.), ajudar (algú) a portar la creu (inv.)

posar-se-li bé (a algú) SV, rebre bé (R-M)

Sembla que tot el que li has dit se li ha posat bé; està molt content / Et creies que no acceptaria el regal, i, en canvi, se li ha posat bé / Se li ha posat bé, la broma a la Glòria (R-M, R-M, *)

fer-li peça (a algú)

prendre (algú o alguna cosa) en grat SV, prendre, acceptar, amb gust (EC)

Us demano que prengueu en grat els meus presents (EC)

prendre la bona voluntat

amb molt de gust (p.ext.), de grat (p.ext.), venir-li de gust (p.ext.)

prendre la bona voluntat SV, acceptar quelcom de bon grat per l’atenció amb què és ofert (R-M)

És un petit obsequi; però pren la bona voluntat (R-M)

prendre (algú o alguna cosa) en grat

bona voluntat (p.ext.), amb molt de gust (p.ext.), de grat (p.ext.)

prendre’s (alguna cosa) amb rialles SV, prendre alguna cosa alegrement, sense enfadar-s’hi (A-M)

El seu avi li va ensenyar que per ser feliç s’havia de prendre les coses amb rialles

amb la rialla a la boca

prendre’s (alguna cosa) malament (ant.), donar-se bon temps (p.ext.), prendre’s les coses tal com són (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) (p.ext.), estar de bona lluna (p.ext.)

prendre’s (alguna cosa) SV, no fer objecció (R-M)

Jo diria que és de les persones que es prenen les coses bé / Tenien por que s’enfadés si li canviaven la feina, però s’ho va prendre bé i no va protestar (També s’usa amb el verb agafar, i amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. o l’expressió d’allò més en posició preadverbial) (*, R-M)

agafar (alguna cosa) a bon any

prendre’s (alguna cosa) a bé (v.f.), prendre’s (alguna cosa) malament (ant.), prendre’s (alguna cosa) a mal (ant.), prendre’s (alguna cosa) amb rialles (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) amb filosofia (p.ext.)

prendre’s les coses tal com són SV, prendre’s les circumstàncies tot acceptant-les

T’has de prendre les coses tal com són, però sense capficar-t’hi

agafar-se les coses tal com vénen

prendre’s (alguna cosa) amb rialles (p.ext.)

tòrcer el coll SV, acceptar un argument (IEC)

Després d’escoltar les meves raons va tòrcer el coll. Per fi, va acceptar el meu projecte

doblegar-hi el coll

abaixar el cap (p.ext.), arronsar les espatlles (p.ext.)

veure (alguna cosa) de bon ull SV, intuir la natura, la bondat, etc., d’una cosa, d’un afer, etc. (EC)

Els meus amics van veure allò que vaig fer de bon ull / Els meus pares van veure de bon ull que jo marxés d’excursió amb els meus amics / El pare no veu de bon ull l’amistat del seu fill amb aquell estranger; li sembla una persona poc recomanable (*, *, R-M)

estar en condicions (de fer alguna cosa)

veure (alguna cosa) de mal ull (ant.), ésser repelós (a fer alguna cosa) (ant.), mirar (algú o alguna cosa) de bon ull (p.ext.), veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls (p.ext.)