ACCEPTACIÓ

ja és de raó O, exclamació amb què s’accepta sense reserves allò que un altre diu (A-M)

S’ha pres un mes de vacances? Ja és de raó

estar d’acord amb (p.ext.), venir-hi bé (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]