ACAMPANT

en bivac SP, acampant a l’aire lliure (R-M)

Es quedaven en bivac a qualsevol lloc on els sorprenia la nit (R-M)

a camp ras (p.ext.)