ACABAT

conte acabat SN, es diu per a acabar una qüestió (R-M)

Doncs, si ell ho vol, tu li ho tornes, i conte acabat; no cal discutir més / Per mi, això és aigua passada, conte acabat (R-M, *)

i santes pasqües, i santa bona Maria, bona nit i tapa’t

al cap del carrer (p.ext.)

dat i beneït SCoord, una cosa, haver-se acabat, no admetre possibilitats de rectificació, de revisió, etc. / haver-se resolt (IEC, R-M)

Va arribar tard a la reunió, quan ja tot era dat i beneït; ni tan sols va poder votar (R-M)

arribar a misses dites (p.ext.), arribar als anissos (p.ext.), fer tard (p.ext.)

dur (alguna cosa) a la butxaca SV, tenir alguna cosa feta, acabada, haver-la aconseguida (IEC)

Ja duc el projecte a la butxaca, em pensava que mai no l’acabaria

tenir (algú o alguna cosa) al cove, tenir (algú o alguna cosa) al pot, tenir (algú o alguna cosa) al sac

ésser al sac (inv.)

haver-se acabat el bròquil SV, expressió que indica que s’ha arribat a la fi de qualque cosa / expressió dita autoritàriament per donar per acabada una conversa, unes objeccions, etc. (R-M, IEC)

No cal discutir més; s’ha acabat el bròquil! Ja n’hi ha prou, de barallar-se! (R-M)

matar-ho

girar full (p.ext.)

no cantar-se’n gall ni gallina SV, d’algú o d’alguna cosa, haver-se acabat i no quedar-ne gens ni mica / no haver-n’hi rastre (A-M, R-M)

Aquella maltempsada passà i, sortosament, de fa anys que no se’n canta gall ni gallina / No em diguis que vols formatge, perquè s’ha acabat; no se’n canta ni gall ni gallina (R-M, *)

no cantar-ne gall ni gallina (v.f.)

peix al cove SN, expressió que indica la consecució o acabament de quelcom (R-M)

Recollirem tots els retalls i desarem les eines, i peix al cove!, per avui ja haurem acabat / Peix al cove! Ja ens en podem anar. Demà continuarem la feina (R-M)

ja n’hi ha prou (p.ext.), ja està bé (p.ext.)

plegar els bòlits SV, estar acabat / es diu de qui està irremissiblement perdut en un afer, etc. (R-M, *)

Pobre home, ja ha plegat els bòlits; no farà mai més res de bo (R-M)

haver begut oli, estar acabat (algú)

anar-se’n amb la cua entre cames (p.ext.), ésser home a l’aigua (p.ext.)

tenir (alguna cosa) a terra SV, tenir alguna cosa llesta, acabada, treta del mig (A-M)

Ja tinc el projecte a terra; només falta que tot surti com estava previst

tenir (alguna cosa) entre cap i coll (p.ext.)

tenir (alguna cosa) entre cap i coll SV, tenir alguna cosa quasi llesta, envant d’acabada (A-M)

Tenia aquell projecte entre cap i coll. Ja estava pràcticament acabat

tenir (alguna cosa) al teler (ant.), en embrió (ant.), tenir (alguna cosa) a terra (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

tornar-se’n al llit, que això és la lluna SV, donar un afer per acabat (R-M)

Creu-me, no en trauràs res; torna-te’n al llit, que això és la lluna; val més que ho deixis córrer (R-M)

posar ratlla (a alguna cosa) (p.ext.), posar terme (a alguna cosa) (p.ext.)

tururut sant Pere SN, expressió de burla sobre la fi de quelcom

No en parlem més d’aquesta polèmica, prou, tururut sant Pere!

ja n’hi ha prou, no en parlem més, sac i peres