ABUNDANTMENT

a balquena SP, abundosament. Molt (R-M)

Els veremadors han collit raïm a balquena / L’any passat no hi havia bolets, però enguany n’hi ha a balquena; et cansaràs de collir-ne (R-M)

a gavadals, a dojo, a dolls, a la baldor, a manta, a betzef, a grapats, a palades, a trompons, a manats, a desdir, a cabassos, a piles, a carretades, a raig, bona cosa (d’alguna cosa), a centenars, a munts, a la plena, a caramull, a doll fet

gens ni mica (ant.), ni una iota de (ant.), a forfollons (p.ext.)

a bondó SP, en abundància / d’una manera abundant (IEC, *)

En aquella zona hi ha margallons a bondó

a betzef

a cabassats SP, en gran quantitat (R-M)

Guanya diners a cabassats / Sembla que no tinguin diners, perquè porten una vida molt austera, però en tenen a cabassats (IEC, *)

a cabassos, a balquena, a manats

a cabassos SP, en gran quantitat (R-M)

Amb l’especulació de terrenys han fet diners a cabassos (R-M)

a cabassats, a centenars, a balquena, a betzef, a piles, a manats, a cents i a milers, a milers

a coves SP, en gran abundància / d’una manera abundant (A-M, *)

En aquella biblioteca hi havia llibres a coves / Queia aigua a coves

a dojo, a carretades, a grapats, a cabassos, en abundància

a discreció SP, en la quantitat que cadascú vol / tant com se’n vol (EC, IEC)

Al banquet no hi mancava res; hi havia tota mena de menjars i begudes i en podies prendre a discreció / El metge digué al malalt que no podia beure a discreció (R-M)

a balquena, a dojo, a munts, a gavadals

a dojo SP, abundosament / en una gran abundància o quantitat (R-M, *)

No encertàvem on eren els bolets, però després en vàrem trobar a dojo; vàrem omplir els cistells / En alguns pobles manca l’aigua, mentre que en d’altres n’hi ha a dojo (R-M)

a balquena, a dolls, a punta pala, a mansalva, a munts, a doll fet

a doll fet SP, d’una manera abundant

Sa mare plorava a doll fet (A-M)

a dolls, a balquena, a dojo

a dolls SP, en abundància / d’una manera abundant (R-M, *)

L’aigua sortia a dolls per totes les esquerdes del dipòsit / La gent hi va comparèixer a dolls (També s’usa amb la forma a bell doll) (R-M, EC)

a doll fet, a balquena, a dojo, a raig i roll, a raig, a raig fet, en gran nombre, en orri

a doll (v.f.)

a grapats SP, en grans quantitats (EC)

Amb aquest negoci guanya els diners a grapats; té molta sort / Despendre els diners a grapats (R-M, EC)

a balquena, a cabassos, a punta pala, a mansalva, a centenars, a manats, a muntó, a milers, a cents i a milers

a mans plenes (p.ext.)

a palades SP, en gran quantitat, en abundància (A-M)

N’hauríem pogut agafar a palades, d’ametlles, però ja en teníem prou / Es doblers vos entraran a palades (R-M, A-M)

a balquena, a manta, en abundància

a raig fet SP, abundosament / copiosament, en gran abundància (R-M, A-M)

Li sortia la sang a raig fet / Plovia a raig fet (R-M)

a raig, a dojo, a dolls, a balquena, en abundància, a raig i roll

en abundància SP, abundosament, en gran quantitat (A-M)

Va nevar en abundància / N’hi havia en gran abundància (També s’usa amb l’adjectiu gran en posició prenominal)

a bondó, en quantitat, a manats, a la plena