ABUNDANT

anar fort SV, expressió usada per a indicar que hom té una quantitat suficient i fins i tot excessiva d’alguna cosa / que té poderosos mitjans (en riquesa, en homes, etc.) (*, A-M)

Com que has tret la rifa, vas molt fort / Carai, sí que va fort! En poc temps s’ha comprat un cotxe de luxe i una torre! (A-M, *)

anar sobrat (d’alguna cosa)

tenir més (alguna cosa) que un gos puces (p.ext.), tenir més (alguna cosa) que un gat puces (p.ext.)

anar-ne cega la terra O, haver-hi molta abundància d’alguna cosa (A-M)

Aquesta planta no coneixies? Si en va cega la terra! Abunda més que la farigola (R-M)

haver-n’hi per a donar i per a vendre

[Emp. (A-M)]

anar sobrat (d’alguna cosa) SV, expressió usada per a indicar que hom té una quantitat suficient i fins i tot excessiva d’alguna cosa

—Voleu més llibres d’anatomia a la biblioteca? —No, tranquil, n’anem sobrats (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival)

anar fort

tenir més (alguna cosa) que un gos puces (p.ext.), tenir més (alguna cosa) que un gat puces (p.ext.)

haver-hi una estesa (d’alguna cosa) SV, haver-hi molt d’alguna cosa (R-M)

A sobre el llit, hi havia una estesa de roba / Ens pensàvem no trobar maduixes, però n’hi ha una estesa que dóna bo de veure (*, R-M)

haver-n’hi per a donar i per a vendre

haver-hi una pesta (d’alguna cosa) SV, (haver-hi) abundor excessiva d’una cosa indesitjable (EC)

Enguany hi ha una pesta de mosquits / Aquest estiu no es pot viure de mosques: n’hi ha una pesta (Fr, EC)

una barbaritat de (p.ext.)

haver-n’hi més que un foc no en cremaria SV, abundar / (de persones o de coses) haver-n’hi en gran abundància, especialment de coses perjudicials, molestes, etc. (R-M, EC)

No heu trobat aparells d’aquesta marca? Doncs, al costat de casa n’hi ha més que un foc no en cremaria; tots són del mateix tipus / D’actors per a la prova, n’hi havia més que un foc no en cremaria (R-M, *)

haver-n’hi per a donar i per a vendre

[Emp. (A-M)]

haver-n’hi per a donar i per a vendre SV, abundar / haver-n’hi, d’una cosa, en abundància (R-M, EC)

De problemes, n’hi ha per a donar i per a vendre / Enguany hi haurà bona anyada de fruita; hi haurà préssecs per a dar i per a vendre; els arbres n’estan carregats (També s’usa amb les formes tenir-ne per a donar i per a vendre, haver-n’hi per a dar i per a vendre i tenir-ne per a dar i per a vendre) (*, R-M)

tenir (d’alguna cosa) per a vendre, haver-n’hi més que un foc no en cremaria, tenir set deus (d’alguna cosa), anar-ne cega la terra, haver-n’hi per a pa i per a sal, haver-hi una estesa (d’alguna cosa), per un tubo

haver-n’hi per donar i per vendre (v.f.), sense mai acabar (p.ext.)

haver-n’hi per a pa i per a sal SV, abundar / de persones o de coses, haver-n’hi en gran nombre (R-M)

Pren més préssecs; enguany n’hi ha per a pa i per a sal; no tinguis por de deixar el camp buit! / De candidats per a la plaça no ens en falten, n’hi ha per a pa i per a sal (R-M, *)

haver-n’hi per a donar i per a vendre

haver-n’hi per pa i per sal (v.f.)

haver-n’hi per al pare i per a la mare SV, en gran quantitat, en abundància (A-M)

Comentaris, n’hi havia per al pare i per a la mare…, i suposicions…oh! / De gent al vostre servei, n’hi ha per al pare i per a la mare; no us queixareu pas!

haver-n’hi pel pare i per la mare (v.f.)