ABUNDÀNCIA

amollar (alguna cosa) com els burros els pets SV, fer alguna cosa en gran abundància (A-M)

Amolla les bromes com els burros els pets: vigila que no et toqui el rebre

fer (alguna cosa) com els burros els pets, llançar (alguna cosa) com els burros els pets, ventar (alguna cosa) com els burros els pets

en vols de O, expressió usada per a indicar que hi ha gran abundància d’alguna cosa (IEC)

Quan li van demanar els caps de comarca, en vols de disbarats! / Vam anar a buscar bolets. En vols de rovellons i llenegues! / Sempre que es discuteixen, en voleu de crits i de renecs! / En volen de disgustos, amb uns nois com aquests! (S’usa normalment en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu) (*, *, IEC,*)

un cúmul de (p.ext.), una mar de (p.ext.)

fer (alguna cosa) com els burros els pets SV, fer alguna cosa en gran abundància (A-M)

Faig això com els burros els pets, més de trenta vegades al dia!

llançar (alguna cosa) com els burros els pets, ventar (alguna cosa) com els burros els pets, amollar (alguna cosa) com els burros els pets

llançar (alguna cosa) com els burros els pets SV, fer alguna cosa en gran abundància (A-M)

Aquest noi llança els renecs com els burros els pets: en ma vida havia sentit algú parlar tan malament

fer (alguna cosa) com els burros els pets, ventar (alguna cosa) com els burros els pets, amollar (alguna cosa) com els burros els pets

país de cucanya SN, gran abundància de tot, xauxa (IEC)

Aquest no és cap país de cucanya on tot es troba resolt; cal treballar ferm i esforçar-se per obtenir el necessari (R-M)

terra de cucanya, la terra de Xauxa

temps de vaques grasses SN, el temps de l’abundància / expressió, d’origen bíblic, que hom usa per a indicar una època de prosperitat (R-M, EC)

No et pensis que som al temps de vaques grasses i que tot va en gran! / Els analistes diuen que d’aquí a un temps passarem una època de vaques grasses (També s’usa amb els noms any, època, etc.) (R-M, *)

temps de vaques magres (ant.), temps difícils (ant.), any d’esplets (p.ext.), bon any (p.ext.), segle d’or (p.ext.)

terra de cucanya SN, xauxa / lloc on hi ha una gran abundància i on tothom pot viure regaladament sense treballar (EC, *)

Amèrica sembla terra de cucanya, tal com ens la pinten a les pel·lícules

país de cucanya, la terra de Xauxa

un cúmul de SQ, munt / molts, un gran nombre (IEC, *)

Al mig del carrer hi ha un cúmul de persones que no sé pas què miren

un munt de, una pila de, un grapat de, un pilot de, un fotimer de

en vols de (p.ext.)

ventar (alguna cosa) com els burros els pets SV, fer alguna cosa en gran abundància (A-M)

Venta les crítiques com els burros els pets: no hi ha ningú que se n’escapi

fer (alguna cosa) com els burros els pets, llançar (alguna cosa) com els burros els pets, amollar (alguna cosa) com els burros els pets