ABSTENIR-SE

guardar-se (d’alguna cosa) com d’escaldar-se SV, abstenir-se d’alguna cosa absolutament / tenir molt d’esment a evitar-la (R-M, A-M)

Que li ho digui jo? Me’n guardaré com d’escaldar-me; es posaria furiós / Volen que sigui jo qui presenti l’escrit de protesta, però me’n guardaré com d’escaldar-me (R-M)

guardar-se (d’alguna cosa) com de caure