ABSORBIR

no deixar parar (algú) un instant SV, ocupar algú contínuament (IEC)

Mai no em deixa parar un instant, acapara la meva atenció les vint-i-quatre hores del dia (Només s’usa amb el complement en forma pronominal)

deixar respirar (algú) (ant.), deixar viure (algú) (ant.), deixar (algú) en pau (ant.), robar-li el temps (a algú) (p.ext.)