ABSOLDRE

perdonar la vida (a algú) SV, eximir d’una pena, d’un càstig, etc.

El jutge li va perdonar la vida, malgrat que era un dels principals sospitosos

deure la vida a (inv.), salvar la vida (a algú) (p.ext.)