ABORDAR

entrar en matèria SV, començar a tractar de la matèria o assumpte proposat (A-M)

Deixem les vaguetats i entrem en matèria

parlem-ne (p.ext.), ja és hora de (p.ext.), a veure (p.ext.)

rompre el glaç SV, fer la primera acció per començar quelcom / iniciar una conversa, uns tractes, unes negociacions, etc. que ningú no gosava començar (R-M, IEC)

Ningú no volia presentar-se com a voluntari per a aquella feina, però quan en Pere va rompre el glaç s’oferiren els altres cinc que feien falta (També s’usa amb el verb trencar i amb el nom gel) (R-M)

rompre el foc

posar fil a l’agulla (p.ext.), fer el primer pas (p.ext.)