ABELLIR-SE

abellir-se-li el cor (a algú) O, abellir-se / venir de grat, despertar un desig o apetit (IEC, *)

A la fi el cor se li abellí a fer-ho (IEC)

dir-li (alguna cosa) el cor (a algú) (p.ext.), estar en disposició (de fer alguna cosa) (p.ext.)